Organist - Kirkemusiker

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Hansted-Klitmøller-Ræhr-Vigsø Pastorat søger en organist til en stilling på 10 timer/uge med tiltrædelse 1. februar 2024 eller efter aftale.

Vi søger en organist, der kan indgå i et positivt samarbejde med vores fuldtidsansatte organist.                Du kommer til at spille i alle fire kirker i pastoratet samt til arrangementer i pastoratet.

Det vigtigste for os er et velfungerende samarbejde, både med præster, vores dygtige kirkesangere, menighedsrådene i sognene og alle frivillige i sognene.

Vi forventer, at du:

 • at du enten er uddannet organist eller har de relevante kompetencer til at kunne medvirke ved højmesser og andre øvrige gudstjenester, hvor der kan spilles på både orgel og klaver.
 • at du er fortrolig med kirkens liturgi.
 • har interesse for folkekirken
 • At du har en venlig og positiv fremtræden overfor kirkens brugere og menighed.
 • At du er fleksibel og udadvendt, initiativrig og værdsætter og bidrager til et godt samarbejde med præster og øvrige ansatte.

 

Vi tilbyder:

 • et alsidigt job med mulighed for selv at sætte sit præg på indholdet
 • et job med dygtige og engagerede præster og kolleger
 • et job i et uformelt miljø, hvor humor spiller en vigtig rolle

 

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

 

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 296.266.41 – 433.004,12 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.862,62 kr. (nutidskroner). OK tillæg på 985,32 kr. (nutidskroner)

Rådighedstillægget udgør årligt 22.836,18 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Ansættelse af en uddannet vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet,

CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

     Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til  

     ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 330.649.35 kr. – 402.903,26 kr. årligt (nutidskroner). 

     Rådighedstillægget udgør årligt mellem  42.542,53 kr. – 66.074,23 kr.  (nutidskroner).

     Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

    

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse PO/KMOK aftales 

     i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. 

     Basisløntrin 1 udgør kr. 319.056,22 årligt (nutidskroner) og 

     Basisløntrin 2 udgør kr. 335.220,06 årligt (nutidskroner). 

     Indplacering sker efter anciennitet. 

     Rådighedstillægget udgør årligt kr. 38.485,34 (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker. 

 

 Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

   Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

 

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til

Daglig leder Gitte Vandet – tlf. 97 96 12 45

 

Ansøgningsfristen er den 15. december 2023 kl. 12.00

Ansøgning samt evt. referencer, sendes til menighedsrådene på mailadressen: 9127fortrolig@SOGN.DK

Ansættelsessamtale og prøvespil forventes afholdt primo januar 2024.

Menighedsrådene kan oplyse, at

 • der vil blive indhentet referencer og børneattest i forbindelse med ansættelsen.
 • der er tre måneders prøvetid.

 

Generelle informationer:

 • Orglet i Hansted Kirke: Marcussen & Søn fra 2010, 13 stemmer, 2 manualer, pedal
 • Orglet i Klitmøller Kirke: Starup & Søn fra 1949, 8 stemmer, 2 manualer, pedal
 • Orglet i Ræhr Kirke: Bruno Christensen & Sønner fra 1979, 5 stemmer, 1 manual, pedal
 • Orglet i Vigsø Kirke: Bruno Christensen & Sønner fra 1982, 5 stemmer, 1 manual, pedal

 

Læs mere om sognene på www.hanstedkirke.dk

Vi glæder os til at modtage din ansøgning

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Thisted Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: deltid (3-18 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

HANSTED MENIGHEDSRÅD, Centervej, 7730 Hanstholm

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5940628

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet